4 Şubat 2014

Kapı

Hz. Rabia bir gece namaz kılmak için seccadesini serer…
Namazını bitirdikten sonra şöyle bir duada bulunur: Ya Rabbi şu vakitte birçok kimse uyudu, birçoğu sevdiğine gitti, ben de sana geldim, çünkü benim sevdiğim sensin. Sonra zikre başladı ve seccade üzerinde zikir çekerken uyuyakaldı.
Bir hırsız girdi evine biraz sonra, bakındı sağına soluna, oldukça az ve eski eşyaların olduğu fakir birinin eviymiş bu ev diye düşündü ama birkaç parça eşya almadan çıkmak olmaz diye düşündü...
Torbasına doldurduğu birkaç parça eşya ile tam evden çıkacakken bir de baktı ki kapı yok!
Az önce girdiği kapı hiçbir yerde yoktu, her yer duvardı.
Aldıklarını bıraktı ve tekrar çevresine baktı, kapı orada duruyordu.
Tekrar doldurdu eşyaları ve baktı ki kapı yine yoktu.
Bunu tam üç kez tekrarladı; tam o esnada duvarlar dalga dalga yayılarak dedi ki: 
Ey hırsız, seven uyudu ama Sevilen (CC.) hâlâ ayakta...